Hitapumpur.fo
http://www.hitapumpur.fo/voruyvirlit/fjernstyring/
Export date: Sat May 21 9:22:14 2022 / +0000 GMT

Fjernstýring til hitapumpur
Optimal til smart styring af FøroyaPumpan (fjernstýring)


 • Opvarmning 8°, 10° samt trinløst 16°-24°, samt slukke varmepumpen. • Advarsels SMS ved fast temperatur under +5° samt over +45°. • Advarsels SMS ved selvvalgt. Lav (1°-30°) samt Høj [1°-45°) temperatur. • Strømvagt. Der sendes en alarm SMS ved netudfald samt ved etablering igen. • Status SMS for hvert 2° fald i temperaturen, når der er under 10°. • Temperatursensor indbygget, så du ved hvad temperaturen er i dit hus eller rum. • Alle kommandoer kvitteres med en status SMS. • Indkodning af 4 alarmnumre. • Indkodning af selvvalgt password (kodeord). • Fjernstyringen består af et telefonmodem, antenne og kabler. • Et SIM-kort er det eneste, der kræves for, at fjernstyringen virker. • Fjernstyringen viser, hvor god dækningen er i GSM nettet.